• De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 december om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in de kantine van onze vereniging. 

  Tijdens de ALV blikken we terug op het afgelopen jaar, bespreken we de huidige stand van zaken en kijken we naar de toekomst. 

  Al onze leden zijn van harte welkom om mee te denken, -praten en stemmen over de toekomst en het beleid van onze vereniging.

  Houd de site de komende weken in de gaten voor meer informatie over de ALV. 

  Namens het hoofdbestuur, 

  Adam Woutersen
  Algemeen secretaris