• Beste vrienden van Excelsior'20,

    Op het complex en in de kantine zijn maatregelen getroffen om te voldoen aan de Corona maatregelen zoals die door het RIVM, de KNVB en de Veiligheidsregio zijn voorgeschreven. Hiervoor zijn wij grote dank verschuldigd aan het corps vrijwilligers dat zicht de laatste weken enorm heeft ingezet om onze club zo goed en veilig mogelijk in te richten zodat onze kinderen en wijzelf weer op Thurlede kunnen genieten! Een blijk van betrokkenheid, allen dank daarvoor!

    De maatregelen zijn vastgelegd in het Corona protocol van Excelsior'20. Dit protocol is onderaan dit bericht te vinden en te downloaden op onze site. Ook zal het protocol aan alle leden worden toegezonden. Tot slot wordt het document gedeeld met alle spelers en/of ouders via de contactouders van de teams. Aan een ieder het dringende verzoek om het gezonde verstand te blijven gebruiken en zich te houden aan de regels en voorschriften. Wees je er s.v.p. van bewust dat de club een boete opgelegd kan krijgen van € 4.000,- als we ons er niet aan houden. Wordt daarom niet boos op mensen die je kunnen aanspreken, die doen dit in het belang van de club en de gezondheid van ons allemaal.

    Gun elkaar veel plezier in het nieuwe seizoen door elkaar te helpen en vooral respect voor elkaar te hebben! Zorg goed voor elkaar en blijf gezond, want winnen doe je samen!

    Zoran Nikolic

    Corona protocol