• Nu de laatste zonnepanelen op onze tribune zijn geplaatst, zijn we voorlopig klaar met onze duurzame aanpassingen. Deze aanpassingen zouden nooit mogelijk zijn geweest als we niet SAMEN met de Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen en de vele sponsors dit hadden opgepakt. Met de leveranciers en installateurs van Iwell, Verwaal, ThermIQ, Geveke. MLTS, Antea Group, M&H hebben we goede partners gevonden in onze verdere stap naar verduurzaming. En laten we ook onze onderhoudsploeg niet vergeten, die veel hand en spandiensten hebben verleend.

    Op dit moment zijn we aan het bekijken welke invloeden alle aanpassingen hebben op ons verbruik van stroom. Nu we door de warmtepompen van het gas af konden, verwarmen we ons water en onze ruimtes nu elektrisch. Met de zonnepanelen wekken we wel veel stroom op, maar ook met name op de momenten dat we dat zelf niet gebruiken. De accu’s helpen ons natuurlijk wel om de opgewekte stroom in de avonduren te gebruiken. 

    Om deze stroombehoefte ook tegen de meest gunstige prijsvoorwaarden in te vullen, zijn we per 1 januari 2023 overgestapt naar energieleverancier SAMEN OM. Dit bedrijf faciliteert lokale SAMENwerkingsinitiatieven om de stroom onderling aan elkaar te kunnen leveren. Tegen voor alle betrokkenen eerlijke prijzen. Daarmee kunnen we onze zonnestroom bijvoorbeeld aan onze leden leveren. SAMEN komen we dan tot een duurzaam Schiedam!

    Excelsior’20 is daarom ook aangesloten bij Energiek Schiedam. Energiek Schiedam is opgericht om meerdere Schiedamse locaties aan elkaar te verbinden. Overweegt u om over te stappen van energieleverancier, kijk dan eens op de website van SamenOM  om | nieuwe energie, 100% groen uit je eigen buurt. (samenom.nl). Wordt u dan ook echt klant via deze site, gebruik dan de code = om1917827. Dan ontvangen wij ook nog eens een mooie bijdrage voor uw betrokkenheid bij de club!

    Zoals we als club kunnen bestaan door dingen SAMEN te doen, kunnen we dus ook onze energie beter, duurzamer en goedkoper inkopen door het SAMEN te doen!