• Lidmaatschap

  Toelatingsbeleid RKSV Excelsior 20: met elkaar, voor elkaar

  RKSV Excelsior20 is een katholieke sportclub in Schiedam waar u of uw kind onder zo goed mogelijke begeleiding op een hele fijne manier kan komen voetballen en/of cricketten. Naast het sporten worden er talloze activiteiten georganiseerd varierend van carnaval, jeugdkamp, bingo-avonden voor de jeugd, feestavonden, klaverjasavonden, bridgewedstrijden en nog veel meer. Binnen zo een vereniging ontstaan vaak langdurige vriendschapbanden. Door die hechte onderlinge banden kan de vereniging blijven bestaan met behoud van de sfeer, normen en waarden die ons na aan het hart liggen. In het Excelsior 20 reglement vindt u die normen en waarden terug.

  Excelsior20 is een vereniging die uitsluitend kan functioneren omdat heel veel leden en/of ouders bereid zijn zich in hun vrije tijd voor hun vereniging in te zetten. Ook onze jeugdleden worden vanaf een bepaalde leeftijd aangemoedigd een bijdrage te leveren aan het draaiende houden van de vereniging. Zo leren zij dat Excelsior20 niet alleen iets aanbiedt maar ook iets van hen vraagt. Daarbij wordt (onder begeleiding) een beroep gedaan op vaardigheden als organiseren en leiding geven. Ook op seniorleden wordt met regelmaat een beroep gedaan om voor hun vereniging de handen uit de mouwen te steken. Met elkaar, voor elkaar.

  Excelsior20 is geen kindercreche, geen vereniging waar u uw kind afzet om na een aantal uren weer op te halen. Ouders moeten zich met enige regelmaat inzetten voor de club. Aan de hand van uw opgave in het aanvraagformulier zult u daarvoor worden benaderd.

  Er wordt gevraagd en getoetst of aanstaande leden, en bij jeugdleden hun ouders, het gedachtengoed van de vereniging onderschrijven en daar naar handelen. Dit is ook een toetspunt bij de toelatingsprocedure.Kunt u zich vinden in de normen en waarden binnen de vereniging en zoekt u een gezellige voetbal- of cricketvereniging waar veel aandacht wordt besteed aan kwaliteit, zowel in technisch als sociaal opzicht, dan bent u bij Excelsior20 aan het juiste adres.

  Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging is een toelatingscommissie ingesteld. Deze commissie bekijkt of de huidige situatie binnen onze vereniging (opbouw van het ledenbestand, de capaciteit van de accommodatie en de diverse teams, beschikbaarheid begeleiding, etc.) een nieuw lidmaatschap toelaat, en heeft verder tot taak om aan de hand van het Excelsior'20 reglement te toetsen of iemand in aanmerking komt voor het lidmaatschap van onze vereniging. Dit geldt voor alle nieuwe leden. Ook behoort het tot de taak van de commissie de aspirantleden gedurende de voor iedereen geldende proefperiode te volgen.