• Volgende stap in onze jeugdopleiding

  Sinds 2016 heeft de KNVB enkele competitiepilots gedraaid om tot een nieuwe, en betere, competitiestructuur te komen. Sinds twee seizoenen hanteert de KNVB de geboortejaarcompetities. Er wordt nu een scheiding gemaakt op geboortejaren, waarbij de peildatum op 1 januari is vastgesteld. Er is afgestapt van een structuur met pupillen (F, E en D) en Junioren (C, B en A) en vervangen door een aanbod voor elk leeftijdsjaar (O8, O9, O10 t/m O21).

   

  Deze wijziging zorgt er voor dat er zo min mogelijk dispensatie nodig is en kinderen zoveel als mogelijk tegen hun leeftijdsgenootjes spelen in plaats van soms tegen twee jaar oudere kinderen. Voorheen werden spelers die nog niet toe waren aan een overstap van bijvoorbeeld de E- naar de D-pupillen met dispensatie gehouden in de E-pupillen. Op basis van voetbaltechnisch vlak zorgde dat misschien niet voor hele grote problemen maar op cognitief en vooral fysiek vlak bleek dat heel anders te zijn. Door het aanbieden van competities voor elk leeftijdsjaar kun je veel beter differentiëren.

   

  De ontwikkeling van ieder individu verloopt op zijn of haar eigen en onvoorspelbare wijze. Daarom moeten we goed rekening houden met verschillen die er binnen dezelfde leeftijden zijn. Deze verschillen kunnen groter of juist kleiner worden met de tijd. De verschillen hebben gevolgen voor de wijze waarop de spelers het spel (kunnen) spelen, beleven en ook hoe ze zich gedragen.

   

  Het moet echter wel mogelijk zijn voor verenigingen om volledig mee te gaan in de nieuwe structuur en deze aan te kunnen bieden aan de leden. Je hebt hier voldoende leden voor nodig, maar ook voldoende kader (coaches en trainers) dat erbij hoort.

   

  Excelsior’20 heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt op zowel kwantitatief als kwalitatief vlak. Dit heeft geresulteerd in een flinke ledengroei en 1e teams die steeds hoger spelen. Ook op het gebied van jeugdtrainers wordt er steeds meer geïnvesteerd door de vereniging. Drie doelen waar we erg trots op zijn om te behalen. De laatste maanden zijn er ook mooie en grote stappen gezet om onze eigen voetbalvisie te creëren en een goede jeugdvoetbalstructuur neer te zetten. We zijn er van overtuigd dat we de volgende stap in onze jeugdopleiding kunnen maken en daarom hebben we er voor gekozen om vanaf het seizoen 2022-2023 ook te gaan starten met één of meerdere teams in de O10, O12 en O14 leeftijd.

   

  Dit betekent dat we vanaf het komende seizoen, 2022-2023, in de volgende leeftijdsjaren één of meerdere teams actief hebben:

   

  Mini’s (trainingen + 4v4)

  JO11 (8v8)

  JO15 (11v11)

  MO11 (8v8)

  JO8 (6v6)

  JO12 (8v8)

  JO17 (11v11)

  MO13 (11v11)

  JO9 (6v6)

  JO13 (11v11)

  JO19 (11v11)

  MO15 (11v11)

  JO10 (6v6)

  JO14 (11v11)

   

   

   

  We hebben er bewust voor gekozen om eerst uit te breiden in de onderbouw, maar kijken ondertussen wel al verder naar de bovenbouw waar we op termijn ook in elk leeftijdsjaar willen deelnemen. Voor nu is dat nog een stap te ver. De afgelopen twee seizoenen hebben we ook al meer meisjesteams kunnen starten maar hier hebben we nog niet voldoende speelsters voor om ook in elk leeftijdsjaar teams te kunnen starten.

   

  Met deze nieuwe opzet zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van al onze jeugdspelers. De uitgangspunten zijn verder dat we proberen zo min mogelijk dispensatie aan te vragen voor kinderen tenzij we van mening zijn dat dit het beste voor het kind is. Het vervroegd doorschuiven naar een leeftijdsjaar erboven kan altijd en wordt ook gehanteerd voor kinderen die al dusdanig ver zijn in hun ontwikkeling dat dit beter is voor hun verdere ontwikkeling. In de komende weken wordt er meer bekend over de indelingen.