• Op dinsdag 13 december 20222 staat de Algemene Ledenvergadering op de rol (aanvang 20.00 uur) 

  Een bijzonder punt is de benoeming van leden van verdienste en ereleden. Onderstaand nog een keer de criteria, zodat duidelijk is hoe mensen hun eretitel kunnen krijgen. Als u iemand in gedachten heeft dan is dit het te bewandelen pad. U stuurt een bericht naar de secretaris van het Hoofdbestuur met daarin om wie het gaat en waarom deze persoon de titel verdient. Dit schriftelijk voorstel moet ondertekend zijn door minstens 10 leden. Het hoofdbestuur doet dan een voordracht aan de algemene ledenvergadering en deze laatste moet hierover een positieve uitspraak doen met minstens 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Graag indienen vóór 21 november 2022

  Wat zijn in grote lijnen de criteria voor een benoeming tot erelid:

  Tenminste 15 jaar vervullen van een zware bestuursfunctie, of gedurende tenminste 50 jaar de vereniging op uitzonderlijke wijze dienen op organisatorisch en/of sportief gebied: het kandidaat-erelid dient de vereniging immer positief te hebben uitgedragen. 

  Wanneer komt iemand in aanmerking tot benoeming tot lid van verdienste?

  Zich gedurende langere tijd zeer verdienstelijk maken voor de vereniging, zoals

  * gedurende tenminste 10 jaar vervullen van een bestuursfunctie,

  * gedurende tenminste 20 jaar vervullen van een zwaardere kaderfunctie

  * gedurende tenminste 15 jaar de vereniging sportief op het hoogste niveau vertegenwoordigen, bij voorkeur in combinatie met kaderwerk

  * uitzonderlijke prestatie op voordracht van het hoofdbestuur 

  Het zijn richtlijnen, dus daar kan met goede redenen van afgeweken worden.