• Goed om u tegen te komen op de website van onze club. Een vereniging die al ruim 100 jaar toonaangevend is in Schiedam. In 1920, in de tijd van de verzuiling is de Rooms Katholieke Sportvereniging Excelsior’20 opgericht door en groep jonge mannen, gesteund door de katholieke kerk. In de eerste jaren was het een omnivereniging met o.a. voetbal, cricket, hockey, tennis, zwemmen, atletiek en gymnastiek als activiteiten. Door de jaren heen is een groot deel van de activiteiten voortgezet bij andere verenigingen en bleven voetbal en cricket over.

    Op dit moment is het katholieke element niet leidend meer en geeft de club een goed beeld van de samenleving in Schiedam. Daarbij hanteren we wel strikte regels, want niet alleen de sportieve prestaties zijn belangrijk, ook de omgangsvormen en het gedrag zijn een groot goed!

    De voetbal- en crickettak zijn tot op zekere hoogte zelfstandig, maar juist het feit dat er twee sporten kunnen worden gedaan is een grote plus. Het hoogste voetbalteam speelt  op sinds 2021 op zaterdag en dat levert drukke dagen op, want Excelsior’20 heeft een grote jeugdafdeling met teams met jongens en meisjes. Ons streven is alle spelers goede trainingen te geven, zodat iedereen zijn talenten optimaal kan benutten. Ook is er een grote groep spelers die in een onderlinge competitie op de zaterdagmiddag spelen.

    In de cricketwereld is Excelsior’20 een grote naam, want we spelen al jaren mee in de top van Nederland en zijn de afgelopen jaren met grote regelmaat kampioen van Nederland geweest. In vertegenwoordigende teams spelen heel vaak ook spelers van onze club. Naast de top is er alle plek voor mensen (meisjes, vrouwen, jongens en mannen) die graag een balletje gooien en slaan.

    Kortom, u bent op de juiste website terecht gekomen als u zoekt naar een vereniging, die zowel op sportief, sociaal en maatschappelijk gebied vooroploopt. We nodigen u van harte uit met ons mee te lopen!